Menu Zavrieť

INFORMÁCIA Z KV ZSSK CARGO ZO DŇA 26.4.2018

Dňa 26.4.2018 sa konalo kolektívne vyjednávanie v spoločnosti ZSSK Cargo.
V rámci KV bola schválená zmena smernice pre odmeňovanie zamestnancov. Boli dohodnuté zmeny príplatkov s platnosťou od 1.5.2018 v nasledovných výškach:
Za prácu v sobotu patrí zamestnancovi za každú odpracovanú hodinu príplatok v sume:
 
a/ 0,74 € pre týždennú pracovnú dobu 37,5 hod.,
b/ 0,77 € pre týždennú pracovnú dobu 36,0 hod.    
Za prácu v nedeľu patrí zamestnancovi za každú odpracovanú hodinu príplatok v sume:
 
a/ 1,47 € pre týždennú pracovnú dobu 37,5 hod.,
b/ 1,54 € pre týždennú pracovnú dobu 36,0 hod.,   
 
Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie v zmysle zákona v sume:
 
a/ 0,88 € pre týždennú pracovnú dobu 37,5 hod,
b/ 0,92 € pre týždennú pracovnú dobu 36,0 hod,   
 
c/ 1,03 € pre týždennú pracovnú dobu 37,5 hod. pri vykonávaní rizikovej práce,
d/ 1,08 € pre týždennú pracovnú dobu 36,0 hod. pri vykonávaní rizikovej práce,
Ďalej odznela informácia o zavedení motivačného systému pre profesiu rušňovodič. Jedná sa o zavedenie dochádzkového bonusu vo výške 50€/mesiac ak zamestnanec nečerpal vy-menované prekážky v práci. O tomto už boli zamestnanci informovaní vo vyhláškach. Nad rámec pôvodne určených prekážok bola vyňatá prekážka „sprevádzanie dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím k na lekárske vyšetrenie“. V prípade čerpania takejto prekážky sa dochádzkový bonus prizná v plnej výške. Dochádzkový bonus je v platnosti od 1.3.2018 a prvýkrát bude vyplatený za dva mesiace spoločne s výplatou za mesiac apríl. Ďalej bude vyplácaný mesačne.
 
Zamestnávateľ rovnako mieni zamestnancom vo funkcii rušňovodič vyplácať motivačné prí-platky za “aktívny prístup k výkonu práce“ – toto v prípade, že rušňovodič dá súhlas na pre-dĺženie zmeny nad stanovenú dĺžku za dodržania pravidiel stanovených Turnusovým poriad-kom. Konkrétne podmienky by mali byť určené v čo najkratšom čase. Zamestnávateľ tiež dohodne s príslušnými zástupcami zamestnancov na pracoviskách prerozdeľovanie prémií, ktoré doposiaľ neboli vyplácané z dôvodu neprítomnosti v práci, ostatným zamestnancom (profesia rušňovodič). Peniaze, ktoré sa z tohto dôvodu doposiaľ z pracovísk vracali, budú prerozdelené zamestnancom.
 
V rámci rôzneho FS upozornila na blížiaci sa termín vybavenia preukazov rušňovodiča, pri-čom sme opätovne vyzvali zamestnávateľa na uhradenie nákladov s tým súvisiacich.
 
Zamestnávateľ informoval, že pripravuje na podnet FS zmenu smernice Ok5, na základe ktorej budú vlhčené utierky od 1.1.2019 prideľované všetkým rušňovodičom.
 
 
 
 
V Bratislave 26.4.2018                                                Komisia KV
Zdieľať stránku