Menu Zavrieť

Informácia prezídia FS zo dňa 24.5.2018

Na deň 24.5.2018 bolo zvolané kolektívne vyjednávanie ZSSK, ktorého predmetom boli príplatky za nočnú prácu, prácu v sobotu a nedeľu. Cieľom odborových organizácií je dosiahnuť úroveň príplatkov na vyššej úrovni, ako stanovuje Zákonník práce a to už s účinnosťou od 1.5.2018.
Nakoľko sa nezúčastnila jedna odborová centrála (Zväz rušňovodičov), kolektívne vyjednávanie nebolo možné a preto sa neuskutočnilo.
Neúčasťou jednej odborovej centrály bolo znemožnené vyjednať pre zamestnancov, ktorí pracujú v noci a netrávia soboty a nedele s rodinami ani o cent viac, ako im dáva Zákonník práce.
Ďalší pokus o vyjednanie väčších súm (KV) je plánovaný na deň 05.06.2018, je však dosť možné, že aj v prípade dohody zamestnanci dostanú vyššie príplatky až od mesiaca jún 2018.
Federácia strojvodcov SR je takýmto prístupom znepokojená. Náš prvoradý záujem je dohodnúť lepšie podmienky pre zamestnancov. Najdôležitejšou úlohou odborových organizácií je práve kolektívne vyjednávanie a preto sa FS vždy na každom KV zúčastňuje!
 
V Bratislave 24.5.2018 Komisia KV
Zdieľať stránku