Menu Zavrieť

INFORMÁCIA PREZÍDIA FS ZO DŇA 5.6.2018

Dňa 05.06.2018 pokračovalo Kolektívne vyjednávanie k zmene č. 11 do Smernice odmeňovanie zamestnancov (pokračovanie zo dňa 10.4.2018 a 25.4.2018).
Zamestnávateľ oznámil nesúhlasné stanovisko s  výškou príplatkov navrhnutých OC: 
 
nočná práca 1,00 €,
príplatok za sobotu 0,80 €,
príplatok za nedeľu 1,50 €. 
 
Zamestnávateľ trval na sume vo výške: 
 
nočná práca 0,8277€,
riziková nočná práca 0,9657€,
príplatok za sobotu 0,60€
príplatok za nedeľu 1,1036€. 
 
Po dôslednej argumentácii zo strany OC zamestnávateľ prehodnotil svoje stanovisko a OC sa so zamestnávateľom dohodli na výške príplatkov: 
 
nočná práca 0,90 €, 
riziková nočná práca 1,00 €,
príplatok za sobotu 0,76 €, 
príplatok za nedeľu 1,50 €. 
 
S účinnosťou od 1.5.2018.
Zdieľať stránku