Menu Zavrieť

Informácia z KV ZSSK 20.06.2018

Dňa 20.6. 2018 sa v Bratislave konalo pracovné stretnutie ZSSK so zástupcami OC. Na programe stretnutia boli dva body:

  1. Prerokovanie organizačnej zmeny Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. s účinnosťou od 01.08.2018 (zmena č. 6 do Organizačného poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.)
  2. Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2017 – 2019

V bode1 zamestnávateľ predstavil návrh organizačnej zmeny, od ktorej si sľubuje lepšiu kvalitu opráv vozidiel. OC nezdieľali zamestnávateľove predstavy a materiál podrobili kritike. Zástupcovia zamestnancov s nevôľou poukázali na to, že vo firme , kde chýba nemálo prevádzkových zamestnancov, čo je spôsobené v značnej miere nedostatočným finančným ohodnotením zamestnancov, sa ide zriaďovať nový post riaditeľa sekcie. Ďalej sme požiadali o doplnenie konkrétnych údajov o personálnom dopade návrhu.

V rámci KV zamestnávateľ navrhol dodatok č. 3 do KZ v nasledujúcom znení:

„Zamestnávateľ za nového odporučeného potenciálneho zamestnanca v zmysle kategórie stanovenej pre príslušnú profesiu v rámci Interného trhu práce alebo Externého trhu práce, ktorý nastúpi do pracovného pomeru a počas skúšobnej doby tento pracovný pomer neskončí, bude v zmysle interného predpisu poskytovať zamestnancovi v evidenčnom stave referenčný bonus.“

Nakoľko k materiálu neboli predložené konkrétne podmienky, OC navrhli vyjednávanie o tomto bode prerušiť a pokračovať po predložení návrhu smernice k tomuto príplatku a aj o tejto kolektívne vyjednávať.

V rámci rôzneho FS upozornila na problémy s nocľahovaním mobilného personálu a tiež sme upozornili na to, že na niektorých pracoviskách nedostávajú zamestnanci v zácviku poukážky na občerstvenie. Zástupcovia zamestnávateľa prejavili údiv nad tým, že niektorí riadiaci zamestnanci si takto nevhodne vykladajú dohodnuté pravidlá a prisľúbili vo veci občerstvenia okamžite zjednať nápravu.

Na záver stretnutia zástupcovia OC požiadali zamestnávateľa, aby pristúpil k zvýšenie hodnoty lístka na občerstvenie, nakoľko tento už nezohľadňuje cenu nápojov vhodných na občerstvnie. Reakciu na náš návrh očakávame na najbližšom stretnutí.

                                                                                               Komisia KV ZSSK

Chceme sa ospravedlniť za oneskorené uverejnenie tejto informácie, nakoľko stránka bola nastavovaná na nové pravidlá podľa GDPR a bol problém s prihlásením. Ďakujeme za porozumenie.

Zdieľať stránku