Menu Zavrieť

OSOBITNÉ PRÉMIE ZSSK VÝZVA PREZÍDIA FS

V roku 2017 začal zamestnávateľ vyplácať rušňovodičom osobitné prémie za získanú trakciu na základe absolvovania teoretického kurzu. V roku 2018 tieto prémie začal vyplácať rozdielne, na niektorých pracoviskách pôvodne, na iných len po zložení úradnej skúšky spôsobilosti.

FS tento stav vníma ako porušenie zákona a požiadala zamestnávateľa, aby dodržoval zásadu rovnakého zaobchádzania so zamestnancami a najneskôr v termíne výplaty za január doplatil osobitné prémie zamestnancom, ktorým ich prestal vyplácať.

Vyzývame tých členov FS, ktorým:

– neboli vyplácané osobitne prémie za získané trakcie len na základe kurzu od septembra 2017 alebo

– v priebehu roku 2018 prestali vyplácať osobitné prémie za získané trakcie len na základe kurzu,

aby si skontrolovali na výplatnej páske za mesiac január (t.j. tú, čo dostanú vo februári), či im bolo doplatené.

V prípade že nie, treba nahlásiť cestou výboru ZO FS na Prezídium meno, pracovisko, osobné číslo a informáciu, s ktorou výplatou mali poslednýkrát vyplatené (napr. marec 2018). Taktiež bude potrebné vyplniť poverenie pre Prezídium FS na konanie pred IP vo Vašom mene.

Ak zamestnávateľ ani po viacnásobnom upozornení nesplní našu požiadavku o nápravu vo výplatnom termíne za január, postúpime vec na konanie inšpektorátu práce.

Komu nezáleží na vlastných peniazoch, nemusí sa hlásiť!!!                                                       Prezídium FS

Zdieľať stránku