Menu Zavrieť

Kancelária prezidenta

Dušan Kaša

Prezident FS

920/5660, 02 2029 5660

0910 964 856

du.kas@azet.sk


Peter Dubovský

Viceprezident FS – predseda Rady

02 2029 5190

0904927593, 0905502173

fs.dubovsky@gmail.com


Ján Mellen

Predseda ÚRK

0917707363, 0948343776

jame@centrum.sk


Ľubomír Kontúr

Predseda komisie BOZP ZSSK

0905 893 881

lubokontur@centrum.sk


Jozef Róbert Šmigalla

Predseda komisie BOZP Cargo

0902 691 515

masinak7@gmail.com


Tomáš Laššo

Predseda predpisovej komisie ZSSK

0903 303 727

tomaslasso@seznam.cz


Vojtech Slávik

Predseda predpisovej komisie Cargo

0911 292 112

vojtechslavik@inmail.sk


Ladislav Papšo

Zapisovateľ FS-CARGO

0903 515 009

ladislav.papso@centrum.sk


Štefan Klíma

Zapisovateľ FS-ZSSK

0904 465 933

st.klm@azet.sk


František Szathmáry

ÚRK

0948 437 707

fero.sz@centrum.sk


Peter Hevera

ÚRK

0907 889 685

pyttheavy@azet.sk