Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Zistiť viac

Rozumiem
PDF
Vytlačiť

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V ZSSK CARGO UKONČENÉ 25.1.2017

Napísal: Krto . V kategórii: Správy z rokovaní ZSSK CARGO

Dňa 25. 01. 2017 pokračovalo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania o PKZ ZSSK CARGO 2017 na ktorom sa sociálni partneri na znení PKZ 2017.

Čo sa týka miezd bolo dohodnuté nasledovné:

Zamestnávateľ v roku 2017 zabezpečí nárast „základných“ miezd

-       o 24€ pre všetkých zamestnancov, okrem zamestnancov v profesii rušňovodič

-       o 35€ pre zamestnancov v profesii rušňovodič

Zároveň bol dohodnutý nárast príplatku za prácu v sťaženom pracovnom režime v nepretržitej prevádzke na 0,15€  ( v súčasnosti 0,10€) a pre zamestnancov pracujúcich v nepretržitej prevádzke, okrem mobilného personálu (rušňovodič, vlaková čata). Pre mobilný personál bol dohodnutý príplatok vo výške 0,20€ (v súčasnosti 0,10€).

PDF
Vytlačiť

INFORMÁCIA Z KV ZSSK CARGO ZO DŇA 17.01.2017

Napísal: Krto . V kategórii: Správy z rokovaní ZSSK CARGO

Dňa 17. 01. 2017 pokračovalo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania o PKZ ZSSK CARGO 2017.
Na rokovaní zamestnávateľ informoval odborové centrály (OC) o návrhu riešenia mzdového nárastu na rok 2017:
 
        zvýšenie základných miezd všetkých zamestnancov o 17€ 
        zamestnancom v profesii rušňovodič o 25€
       poskytovanie príplatku za prácu v sťaženom pracovnom režime v nepretržitej   prevádzke pre profesie rušňovodič,        vlaková čata, vozmajster, dispečer a strojmajster vo výške 0,15€/hod,
       s účinnosťou od 1.1.2017.
Po tomto návrhu zamestnávateľa pokračovalo kolektívne vyjednávanie predkladaním návrhov na riešenie mzdového nárastu tak zo strany zamestnávateľa ako aj OC.
PDF
Vytlačiť

INFORMÁCIA Z KV ZSSK CARGO 20.12.2016

Napísal: Krto . V kategórii: Správy z rokovaní ZSSK CARGO

Dňa 20. 12. 2016  pokračovalo kolektívne vyjednávanie o PKZ ZSSK CARGO 2017.

V úvode sa vyjednávania zúčastnil predseda predstavenstva a GR. Informoval OC o návrhu zamestnávateľa v súvislosti  s nárastom miezd na rok 2017.

Zamestnávateľ navrhuje nárast  tarifných miezd a úrovní  o 15 € v roku 2017, oproti roku 2016.

OC s návrhom zamestnávateľa nesúhlasili a predložili spoločný návrh v znení:

Zamestnávateľ v roku 2017 zabezpečí:

 -  nárast tarifných tried o 40€

 -  mzdovú kompenzáciu za  prácu v sťaženom pracovnom režime v nepretržitej prevádzke  v sume 0,30 € za   každú hodinu práce.

Zamestnávateľ s návrhom  OC nesúhlasil a navrhol prerušenie KV. Kolektívne vyjednávanie bude pokračovať dňa 17.01.2017.

 

V Bratislave dňa 20.12.2016                               Prezídium FSSR

PDF
Vytlačiť

INFORMÁCIA Z KV ZSSK CARGO ZO DŇA 12. 12. 2016

Napísal: Krto . V kategórii: Správy z rokovaní ZSSK CARGO

Dňa 12. 12. 2016 pokračovalo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania o PKZ ZSSK CARGO 2017.
Na rokovaní boli zástupcovia zamestnancom informovaní o súčasnej situácii   v spoločnosti a jej ekonomických možnostiach v súvislosti s ich požiadavkou na riešenie nárastu miezd na rok 2017.
 
Zamestnávateľ  následne OC navrhol od 1.1.2017: 
 
a) zvýšenie tarifných tried a mzdových úrovni o 7 €,  
b) ďalší nárast tarifných tried pre vybrané profesie, ktoré zamestnávateľ z jeho pohľadu definoval ako vybrané ( 7€ + čiastka ktorú zamestnávateľ nekonkretizoval), 
c) zvýšenie príplatku za nočnú prácu, vyplývajúcu zo zmeny minimálnej mzdy na 0:56 €, 
d) zvýšenie mzdovej kompenzácie za  prácu v sťaženom pracovnom režime v    nepretržitej prevádzke pre určité profesie, ktorým vyplýva z povahy ich pracovnej činnosti začiatok a koniec pracovnej zmeny v ktoromkoľvek čase v priebehu dňa (zamestnávateľ čiastku ani profesie nekonkretizoval).
 
OC si po prezentácii návrhu zamestnávateľa vyžiadali prestávku. Po prestávke informovali zamestnávateľa o ich spoločnom stanovisku:
- nesúhlasia s návrhom  zamestnávateľa a trvajú na svojom stanovisku zo dňa 29. 11. 2016,
- navrhujú prerušiť kolektívne vyjednávanie a pokračovať dňa 20.12.2016,
- požadujú aby sa na tomto kolektívnom vyjednávaní zúčastnil predseda predstavenstva a GR.
  
 
V Bratislave 12.12.2016                                             komisia pre KV
PDF
Vytlačiť

INFORMÁCIA Z KV ZSSK CARGO zo dňa 29.11.2016

Napísal: Krto . V kategórii: Správy z rokovaní ZSSK CARGO

Dňa 29.11 2016 pokračovalo kolektívne vyjednávanie o PKZ ZSSK Cargo na rok 2017.
Odborové centrály predložili zamestnávateľovi svoj  spoločný návrh v  nasledujúcom znení: 
1)
bod 22, písm. a) 
u turnusových zamestnancov pracujúcich v nepretržitom pracovnom režime na 36  hodín v profesiách (pracovných činnostiach):
  •  rušňovodiči, 
  •  vozmajstri,
  •  vlakové čaty nákladnej dopravy, 
  •  posunovači, vedúci posunu,
  •  dispečeri, strojmajstri, rušňovodiči inštruktori, prevádzkový pracovník NP - pracovník OTZ (vozňový disponent) a RTK (referent technickej kancelárie),  lakovač, 
so započítaním prestávok na odpočinok a jedenie v rozsahu 30 minút za zmenu do pracovného času”
2)
Druhá kapitola, článok 4 – Dôležité osobné prekážky v práci 
Bod 29, písm. e)
 na sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, najviac na 7 dní v kalendárnom roku.
Pre tieto účely sa za jeden deň považuje deň v trvaní 7,5 hodiny, t.j. 52,5 hod v kalendárnom roku.
Rozsah pracovného voľna v súhrne 12 dní x 7,5 hodiny, t.j. 90 hodín v kalendárnom roku na vyššie vymenované úkony sa poskytne:
- zamestnancovi, ktorý má 2 a viac detí
- osamelému zamestnancovi, ktorý má 1 a viac detí
3)
Tretia kapitola – Mzdy
Zamestnávateľ  v roku 2017zabezpečí: 

Partneri

Alianz Slovenská poisťovňa

Kontakt

Federácia strojvodcov
kancelária prezidenta

Klemensova 8
Bratislava
81361

email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
tel/fax:  02 2029 5660
gsm:    0910 964 856
admin: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.