Menu Zavrieť

Informácia z KV ZSSK November 2023 – 2. termín

Dňa 22.11.2023 sa konalo ďalšie kolo KV ZSSK.
Vzhľadom k situácii, keď nie sú známe východiská štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy a taktiež neistoty z možnej výmeny vedenia firmy, zamestnávateľ deklaroval, že aktuálne nie je schopný prijímať žiadne záväzky navrhli OC predĺženie platnosti aktuálnej KZ. Týmto by sa mal preklenúť čas, kým budú známe možnosti firmy. Zároveň by sme sa vyhli situácii, keď by sme od 1.1.2024 nemali KZ a zamestnanci by prišli o všetky výhody, ktoré im KZ garantuje.
Zamestnávateľ návrh OC prijal a KZ sa predlžuje dodatkom do 29.2.2024.
KV bude pokračovať len čo budú jasné východiská rozpočtov.
Pre funkciu rušňovodič, RI a strojmajster v zmysle KZ od zmeny GVD bude POJ započítaná do pracovného času.
Komisia KV

Zdieľať stránku