Menu Zavrieť

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA Z KV ZSSK Október 2023

Dňa 25.10.2023 sa v Bratislave konalo kolektívne vyjednávanie k Dodatku č. 3 Kolektívnej zmluvy ZSSK 2022- 2023, ktoré ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE pôsobiace pri ZSSK podali, ako svoj spoločný návrh.

Zamestnávateľ opakovane vyjadril nesúhlas so spoločným návrhom. Svoj odmietavý postoj odôvodnil nedostatkom navrhovaných finančných prostriedkov v závislosti na výkonoch, a taktiež potrebou úpravy pracovného času z 36 hod. na 37,5 hod so započítaním POJ u turnusových zamestnancov a bez započítania POJ u zamestnancov, ktorí nepracujú v turnusoch (t.j. s rovnomerne rozloženým pracovným časom).

V diskusii kolektívni vyjednávači vyzvali zamestnávateľa na vytvorenie alternatívneho návrhu k Dodatku č.3 Kolektívnej zmluvy ZSSK 2022-2023, s čím zamestnávateľ súhlasil a svoj návrh predloží kolektívnym vyjednávačom do konca októbra 2023. Ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania je naplánované na 08.11.2023.

Komisia KV

Zdieľať stránku