Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Zistiť viac

Rozumiem

Z dôvodu nesúladu redakčného systému Joomla s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a
Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 (Nariadenie GDPR) boli sekcie stránky potenciálne umožňujúce zber a zobrazenie osobných údajov užívateľov pozastavené. Ďakujeme za pochopenie.

Federácia strojvodcov SR logoAutonómne odbory strojvodcov Európy

Federácia strojvodcov SR je nezávislou dobrovoľnou odborovou organizáciou. Jej cieľom je obhajovať pracovné, ekonomické a sociálne záujmy, dosiahnuť uznanie a spoločenské ohodnotenie a presadzovať zvýšenú ochranu života a zdravia pri výkone povolania a činnostiach s tým súvisiacimi.

Federácia strojvodcov SR je členom Autonómnych odborov strojvodcov Európy

 

Na tomto webe nájdete informácie týkajúce sa činnosti Federácie strojvodcov a taktiež informácie, ktoré majú súvislosť s výkonom povolania rušňovodič.

e-max.it: your social media marketing partner

Najnovšie správy

Tým, čo chcú pracovať ako rušňovodiči

Vážení budúci kolegovia,

ak čítate našu stránku skôr, ako podpíšete pracovnú zmluvu, obráťte sa na prezídium FS.

Radi by sme Vás upozornili na jednu skutočnosť, ktorú Vám môžu niektorí zamestnávatelia dať do pracovnej zmluvy a ktorá Vás môže pripraviť o peniaze.   Pritom ju však nemusíte podpísať a aj tak prácu získate.

Pred podpisom si akúkoľvek zmluvu dôkladne preštudujte!!!

Jedná sa konkrétne o Váš "dobrovoľný súhlas" s krátením stravného a spočítavaním zahraničných pracovných ciest.

Záleží nám na tom, aby sme Vás upozornili na toto možné úskalie.

Prezídium FS              

Informácia z KV ZSSK 20.06.2018

Dňa 20.6. 2018 sa v Bratislave konalo pracovné stretnutie ZSSK so zástupcami OC. Na programe stretnutia boli dva body:

  1. Prerokovanie organizačnej zmeny Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. s účinnosťou od 01.08.2018 (zmena č. 6 do Organizačného poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.)
  2. Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2017 – 2019

V bode1 zamestnávateľ predstavil návrh organizačnej zmeny, od ktorej si sľubuje lepšiu kvalitu opráv vozidiel. OC nezdieľali zamestnávateľove predstavy a materiál podrobili kritike. Zástupcovia zamestnancov s nevôľou poukázali na to, že vo firme , kde chýba nemálo prevádzkových zamestnancov, čo je spôsobené v značnej miere nedostatočným finančným ohodnotením zamestnancov, sa ide zriaďovať nový post riaditeľa sekcie. Ďalej sme požiadali o doplnenie konkrétnych údajov o personálnom dopade návrhu.

V rámci KV zamestnávateľ navrhol dodatok č. 3 do KZ v nasledujúcom znení:

„Zamestnávateľ za nového odporučeného potenciálneho zamestnanca v zmysle kategórie stanovenej pre príslušnú profesiu v rámci Interného trhu práce alebo Externého trhu práce, ktorý nastúpi do pracovného pomeru a počas skúšobnej doby tento pracovný pomer neskončí, bude v zmysle interného predpisu poskytovať zamestnancovi v evidenčnom stave referenčný bonus.“

Nakoľko k materiálu neboli predložené konkrétne podmienky, OC navrhli vyjednávanie o tomto bode prerušiť a pokračovať po predložení návrhu smernice k tomuto príplatku a aj o tejto kolektívne vyjednávať.

V rámci rôzneho FS upozornila na problémy s nocľahovaním mobilného personálu a tiež sme upozornili na to, že na niektorých pracoviskách nedostávajú zamestnanci v zácviku poukážky na občerstvenie. Zástupcovia zamestnávateľa prejavili údiv nad tým, že niektorí riadiaci zamestnanci si takto nevhodne vykladajú dohodnuté pravidlá a prisľúbili vo veci občerstvenia okamžite zjednať nápravu.

Na záver stretnutia zástupcovia OC požiadali zamestnávateľa, aby pristúpil k zvýšenie hodnoty lístka na občerstvenie, nakoľko tento už nezohľadňuje cenu nápojov vhodných na občerstvnie. Reakciu na náš návrh očakávame na najbližšom stretnutí.

                                                                                               Komisia KV ZSSK

Chceme sa ospravedlniť za oneskorené uverejnenie tejto informácie, nakoľko stránka bola nastavovaná na nové pravidlá podľa GDPR a bol problém s prihlásením. Ďakujeme za porozumenie.

INFORMÁCIA PREZÍDIA FS ZO DŇA 5.6.2018

Dňa 05.06.2018 pokračovalo Kolektívne vyjednávanie k zmene č. 11 do Smernice odmeňovanie zamestnancov (pokračovanie zo dňa 10.4.2018 a 25.4.2018).
Zamestnávateľ oznámil nesúhlasné stanovisko s  výškou príplatkov navrhnutých OC: 
 
nočná práca 1,00 €,
príplatok za sobotu 0,80 €,
príplatok za nedeľu 1,50 €. 
 
Zamestnávateľ trval na sume vo výške: 
 
nočná práca 0,8277€,
riziková nočná práca 0,9657€,
príplatok za sobotu 0,60€
príplatok za nedeľu 1,1036€. 
 
Po dôslednej argumentácii zo strany OC zamestnávateľ prehodnotil svoje stanovisko a OC sa so zamestnávateľom dohodli na výške príplatkov: 
 
nočná práca 0,90 €, 
riziková nočná práca 1,00 €,
príplatok za sobotu 0,76 €, 
príplatok za nedeľu 1,50 €. 
 
S účinnosťou od 1.5.2018.
Čítať ďalej...

Informácia z kolektívneho vyjednávania ZSSK CARGO z 31.5.2018.

Dňa 31.05. 2018 sa konalo kolektívne vyjednávanie v spoločnosti ZSSK Cargo.
 
Predmetom KV bolo:
  1. Zmena bodu 56 PKZ ZSSK Cargo Slovakia a.s. – v súvislosti s opatrením MPSVaR.
  2. Predstavenie motivačného hodnotenia pre profesie: Rušňovodič, Vlakvedúci a Veduci posunu VSP.
  3. Zmena smernice pre odmeňovanie ZSSK Cargo Slovakia a.s..
  4. Rôzne.
 
Čítať ďalej...

Informácia prezídia FS zo dňa 24.5.2018

Na deň 24.5.2018 bolo zvolané kolektívne vyjednávanie ZSSK, ktorého predmetom boli príplatky za nočnú prácu, prácu v sobotu a nedeľu. Cieľom odborových organizácií je dosiahnuť úroveň príplatkov na vyššej úrovni, ako stanovuje Zákonník práce a to už s účinnosťou od 1.5.2018.
Nakoľko sa nezúčastnila jedna odborová centrála (Zväz rušňovodičov), kolektívne vyjednávanie nebolo možné a preto sa neuskutočnilo.
Neúčasťou jednej odborovej centrály bolo znemožnené vyjednať pre zamestnancov, ktorí pracujú v noci a netrávia soboty a nedele s rodinami ani o cent viac, ako im dáva Zákonník práce.
Ďalší pokus o vyjednanie väčších súm (KV) je plánovaný na deň 05.06.2018, je však dosť možné, že aj v prípade dohody zamestnanci dostanú vyššie príplatky až od mesiaca jún 2018.
Federácia strojvodcov SR je takýmto prístupom znepokojená. Náš prvoradý záujem je dohodnúť lepšie podmienky pre zamestnancov. Najdôležitejšou úlohou odborových organizácií je práve kolektívne vyjednávanie a preto sa FS vždy na každom KV zúčastňuje!
 
V Bratislave 24.5.2018 Komisia KV

Partneri

Alianz Slovenská poisťovňa

Kontakt

Federácia strojvodcov
kancelária prezidenta

Klemensova 8
Bratislava
81361

email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
tel/fax:  02 2029 5660
gsm:    0910 964 856
admin: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.