Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Zistiť viac

Rozumiem

Federácia strojvodcov SR logoAutonómne odbory strojvodcov Európy

Federácia strojvodcov SR je nezávislou dobrovoľnou odborovou organizáciou. Jej cieľom je obhajovať pracovné, ekonomické a sociálne záujmy, dosiahnuť uznanie a spoločenské ohodnotenie a presadzovať zvýšenú ochranu života a zdravia pri výkone povolania a činnostiach s tým súvisiacimi.

Federácia strojvodcov SR je členom Autonómnych odborov strojvodcov Európy

 

Na tomto webe nájdete informácie týkajúce sa činnosti Federácie strojvodcov a taktiež informácie, ktoré majú súvislosť s výkonom povolania rušňovodič.

e-max.it: your social media marketing partner

Najnovšie správy

KOLEKTÍVNA ZMLUVA ŽSR 2017-2018 UZATVORENÁ

Dňa 15. februára 2017 pokračovalo na ŽSR tretie kolo kolektívneho vyjednávania pred sprostredkovateľom. Sprostredkovateľka JUDr. Simona Schuszteková, PhD. zhodnotila predložené podklady a stanoviská k dvom sporným bodom – rastu miezd a zavedeniu vyrovnávacieho príplatku. 
 
V požiadavke odborových organizácií na opätovné zaradenie vyrovnávacieho príplatku do KZ nakoniec došlo k dohode. Zamestnávateľ súhlasil po úprave podmienky vekovej hranice  dotknutého zamestnanca, to znamená, že sa bude týkať zamestnanca, ktorý pri splnení ostatných podmienok dovŕšil vek 55 rokov. 
 
V spore o rast miezd zamestnávateľ predložil podrobnú analýzu obidvoch návrhov z predchádzajúceho kola vyjednávania, vrátane posledného návrhu odborových organizácií, ktorá bola spracovaná na evidenčný stav zamestnancov k 31.12.2016, t.j. 13 929 zamestnancov .
 
Následne obidve strany predložili ďalšie návrhy, až sa nakoniec dohodli na kompromisnom návrhu mzdového nárastu  35 eur do tarify pre všetkých zamestnancov od 01.03. 2017 a zachovanie priemernej prémie na zamestnanca v priemere 1100 eur  za rok. 
 
Keďže obidve strany sporu dospeli k vzájomnej dohode, uzatvorila sprostredkovateľka konanie pred sprostredkovateľom za úspešné. 
 
Kolektívna zmluva ŽSR na roky 2017 – 2018 je uzatvorená !
 
Odborové organizácie po úspešnom ukončení kolektívneho vyjednávania odvolali štrajkovú pohotovosť .
 
 
V Bratislave, dňa 15. 02. 2017                             Odborové centrály pri ŽSR

INFORMÁCIA Z KV ŽSR 1.2.2017

Dňa 1. februára 2017 sa na ŽSR uskutočnilo po prerušení prvé kolo kolektívneho vyjednávania pred sprostredkovateľom. Za sprostredkovateľku bola  Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR  určená JUDr. Simona Schuszteková, PhD. Žiadosť na riešenie sporu prijala uvedeným dňom a od tohto dátumu plynie 30-dňová lehota. Zhodnotila predmet sporu, v ktorom sú otvorené tri sporné body – rast miezd, zavedenie vyrovnávacieho príplatku a súborná smernica ako súčasť KZ. 
 
Obidve strany, zamestnávateľ a odborové organizácie, odprezentovali svoje stanoviská k sporným bodom. 
 
Návrh zamestnávateľa k rastu miezd pre rok 2017 je zvýšenie tarifnej mzdy o 30 € a zachovanie priemernej prémie roku 2016 pre zamestnancov v 56 vybraných prevádzkových typových pozíciách.
 
Návrh odborových organizácií je 6% nárast tarify a zachovanie objemu prémií pre všetkých zamestnancov.
 
Pri ďalších dvoch otvorených bodoch a to:
• vyrovnávací príplatok pri strate zdravotnej spôsobilosti na výkon práce (zdravotná  alebo  psychická  spôsobilosť),
• súborná smernica ako súčasť  KZ,
sú obidve strany prístupné ku kompromisu. 
 
Keďže k dohode zatiaľ nedošlo, bude konanie pred sprostredkovateľom pokračovať budúci týždeň dňa 09.02.2017. 
 
Štrajková pohotovosť stále trvá!
 
V Bratislave, dňa 01.02.2017                    Odborové centrály pri ŽSR

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V ZSSK CARGO UKONČENÉ 25.1.2017

Dňa 25. 01. 2017 pokračovalo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania o PKZ ZSSK CARGO 2017 na ktorom sa sociálni partneri na znení PKZ 2017.

Čo sa týka miezd bolo dohodnuté nasledovné:

Zamestnávateľ v roku 2017 zabezpečí nárast „základných“ miezd

-       o 24€ pre všetkých zamestnancov, okrem zamestnancov v profesii rušňovodič

-       o 35€ pre zamestnancov v profesii rušňovodič

Zároveň bol dohodnutý nárast príplatku za prácu v sťaženom pracovnom režime v nepretržitej prevádzke na 0,15€  ( v súčasnosti 0,10€) a pre zamestnancov pracujúcich v nepretržitej prevádzke, okrem mobilného personálu (rušňovodič, vlaková čata). Pre mobilný personál bol dohodnutý príplatok vo výške 0,20€ (v súčasnosti 0,10€).

Platnosť  PKZ 2017 je na obdobie roka 2017 a jej účinnosť od 1. 2. 2017.

       O úplnom znení PKZ Vás budeme informovať až po jej podpísaní.

       V Bratislave 26.01.2017                                               komisia pre KV ZSSK CARGO

INFORMÁCIA Z KV ZSSK CARGO ZO DŇA 17.01.2017

Dňa 17. 01. 2017 pokračovalo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania o PKZ ZSSK CARGO 2017.
Na rokovaní zamestnávateľ informoval odborové centrály (OC) o návrhu riešenia mzdového nárastu na rok 2017:
 
        zvýšenie základných miezd všetkých zamestnancov o 17€ 
        zamestnancom v profesii rušňovodič o 25€
       poskytovanie príplatku za prácu v sťaženom pracovnom režime v nepretržitej   prevádzke pre profesie rušňovodič,        vlaková čata, vozmajster, dispečer a strojmajster vo výške 0,15€/hod,
       s účinnosťou od 1.1.2017.
Po tomto návrhu zamestnávateľa pokračovalo kolektívne vyjednávanie predkladaním návrhov na riešenie mzdového nárastu tak zo strany zamestnávateľa ako aj OC.
Čítať ďalej...

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIA V ZSSK UKONČENÉ.

INFORMÁCIA Z KV ZSSK ZO DŇA 21.12.2016
Dňa 21.12.2016 pokračovalo prerušené kolektívne vyjednávanie o Kolektívnej zmluve Železničnej Spoločnosti Slovensko a.s.. Na vyjednávaní sa sociálni partneri dohodli nasledovne:
 
zamestnávateľ v roku 2017 zabezpečí:
zvýšenie tarifných tried
v TT 1-5 o 30 €
v TT6-10 o 25 €
v indexových triedach o ( rušňovodič a vlakvedúci) o 35 €
osobný pokladník, hlavný pokladník a vozmajster o 30 €
v TT 11-20 o 24 €
 
Zároveň bola dohodnutá platnosť kolektívnej zmluvy na roky 2017-2019.
 
Podpis KZ sa uskutoční 28.12.2016
 
 
 
V Bratislave 21.12.2016                                                komisia pre KV

Partneri

Alianz Slovenská poisťovňa

Kontakt

Federácia strojvodcov
kancelária prezidenta

Klemensova 8
Bratislava
81361

email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
tel/fax:  02 2029 5660
gsm:    0910 964 856
admin: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.