Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Zistiť viac

Rozumiem

Federácia strojvodcov SR logoAutonómne odbory strojvodcov Európy

Federácia strojvodcov SR je nezávislou dobrovoľnou odborovou organizáciou. Jej cieľom je obhajovať pracovné, ekonomické a sociálne záujmy, dosiahnuť uznanie a spoločenské ohodnotenie a presadzovať zvýšenú ochranu života a zdravia pri výkone povolania a činnostiach s tým súvisiacimi.

Federácia strojvodcov SR je členom Autonómnych odborov strojvodcov Európy

 

Na tomto webe nájdete informácie týkajúce sa činnosti Federácie strojvodcov a taktiež informácie, ktoré majú súvislosť s výkonom povolania rušňovodič.

e-max.it: your social media marketing partner

Najnovšie správy

INFORMÁCIA Z KV ZSSK CARGO ZO DŇA 17.01.2017

Dňa 17. 01. 2017 pokračovalo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania o PKZ ZSSK CARGO 2017.
Na rokovaní zamestnávateľ informoval odborové centrály (OC) o návrhu riešenia mzdového nárastu na rok 2017:
 
        zvýšenie základných miezd všetkých zamestnancov o 17€ 
        zamestnancom v profesii rušňovodič o 25€
       poskytovanie príplatku za prácu v sťaženom pracovnom režime v nepretržitej   prevádzke pre profesie rušňovodič,        vlaková čata, vozmajster, dispečer a strojmajster vo výške 0,15€/hod,
       s účinnosťou od 1.1.2017.
Po tomto návrhu zamestnávateľa pokračovalo kolektívne vyjednávanie predkladaním návrhov na riešenie mzdového nárastu tak zo strany zamestnávateľa ako aj OC.
Čítať ďalej...

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIA V ZSSK UKONČENÉ.

INFORMÁCIA Z KV ZSSK ZO DŇA 21.12.2016
Dňa 21.12.2016 pokračovalo prerušené kolektívne vyjednávanie o Kolektívnej zmluve Železničnej Spoločnosti Slovensko a.s.. Na vyjednávaní sa sociálni partneri dohodli nasledovne:
 
zamestnávateľ v roku 2017 zabezpečí:
zvýšenie tarifných tried
v TT 1-5 o 30 €
v TT6-10 o 25 €
v indexových triedach o ( rušňovodič a vlakvedúci) o 35 €
osobný pokladník, hlavný pokladník a vozmajster o 30 €
v TT 11-20 o 24 €
 
Zároveň bola dohodnutá platnosť kolektívnej zmluvy na roky 2017-2019.
 
Podpis KZ sa uskutoční 28.12.2016
 
 
 
V Bratislave 21.12.2016                                                komisia pre KV

INFORMÁCIA Z KV ZSSK CARGO 20.12.2016

Dňa 20. 12. 2016  pokračovalo kolektívne vyjednávanie o PKZ ZSSK CARGO 2017.

V úvode sa vyjednávania zúčastnil predseda predstavenstva a GR. Informoval OC o návrhu zamestnávateľa v súvislosti  s nárastom miezd na rok 2017.

Zamestnávateľ navrhuje nárast  tarifných miezd a úrovní  o 15 € v roku 2017, oproti roku 2016.

OC s návrhom zamestnávateľa nesúhlasili a predložili spoločný návrh v znení:

Zamestnávateľ v roku 2017 zabezpečí:

 -  nárast tarifných tried o 40€

 -  mzdovú kompenzáciu za  prácu v sťaženom pracovnom režime v nepretržitej prevádzke  v sume 0,30 € za   každú hodinu práce.

Zamestnávateľ s návrhom  OC nesúhlasil a navrhol prerušenie KV. Kolektívne vyjednávanie bude pokračovať dňa 17.01.2017.

 

V Bratislave dňa 20.12.2016                               Prezídium FSSR

INFORMÁCIA Z KV ZSSK ZO DŇA 14.12.2016

Dňa 14.12.2016 sa konalo kolektívne vyjednávanie Železničnej Spoločnosti Slovensko a.s., pokračovanie zo dňa 26.10.2016, 2.11.2016,30.11.2016 a 7.12.2016.
 
Kolektívne vyjednávanie otvoril hlavný kolektívny vyjednávač, riaditeľ ľudských zdrojov Mgr. Jozef Luha, ktorý privítal prítomných zástupcov OC a členov predstavenstva spoločnosti, generálneho riaditeľa  Mgr. Filipa Hlubockého, riaditeľa úseku ekonomiky Dipl.-Ing. Patrika Horného, a riaditeľa úseku obchodu Ing. Karola Martinčeka. P. Luha odovzdal slovo generálnemu riaditeľovi Mgr. Filipovi Hlubockému. 
Po príhovore p. generálneho riaditeľa zamestnávateľ zopakoval svoj posledný návrh zvýšenia tarifných miezd z KV zo 7.12.2016
 
TT 1-5 o 30 €, TT 6-10 o 25 €, indexové triedy o 30 €, TT 11-20 o 22 €
 
Zástupcovia zamestnancov po prestávke oznámili zamestnávateľovi svoje stanovisko:
 
Požiadavka zo strany OC je zvýšenie tarifných miezd o 50 € každému zamestnancovi.
 
Keďže zamestnávateľ s týmto návrhom nesúhlasil, zástupcovia zamestnancov požiadali o prerušenie KV a navrhli ďalší termín KV 21.12.2016. Zamestnávateľ s touto požiadavkou súhlasil.
 
Po ukončení KV pokračovalo pracovné stretnutie s týmto programom:
 
1. Prerokovanie objemu základných prémií za mesiac december.
2. Prerokovanie zmeny č. 7 do Katalógu profesií povolaní 2_133_ORLZ_v1.
 
Toto prerokovanie prebehlo bez pripomienok zo strany OC
 
Zamestnávateľ poďakoval prítomným a stanovil ďalší termín KV na 21.12.2016
 
 
 
 
 
V Bratislave 14.12.2016                                          komisia pre KV

INFORMÁCIA Z KV ZSSK CARGO ZO DŇA 12. 12. 2016

Dňa 12. 12. 2016 pokračovalo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania o PKZ ZSSK CARGO 2017.
Na rokovaní boli zástupcovia zamestnancom informovaní o súčasnej situácii   v spoločnosti a jej ekonomických možnostiach v súvislosti s ich požiadavkou na riešenie nárastu miezd na rok 2017.
 
Zamestnávateľ  následne OC navrhol od 1.1.2017: 
 
a) zvýšenie tarifných tried a mzdových úrovni o 7 €,  
b) ďalší nárast tarifných tried pre vybrané profesie, ktoré zamestnávateľ z jeho pohľadu definoval ako vybrané ( 7€ + čiastka ktorú zamestnávateľ nekonkretizoval), 
c) zvýšenie príplatku za nočnú prácu, vyplývajúcu zo zmeny minimálnej mzdy na 0:56 €, 
d) zvýšenie mzdovej kompenzácie za  prácu v sťaženom pracovnom režime v    nepretržitej prevádzke pre určité profesie, ktorým vyplýva z povahy ich pracovnej činnosti začiatok a koniec pracovnej zmeny v ktoromkoľvek čase v priebehu dňa (zamestnávateľ čiastku ani profesie nekonkretizoval).
 
OC si po prezentácii návrhu zamestnávateľa vyžiadali prestávku. Po prestávke informovali zamestnávateľa o ich spoločnom stanovisku:
- nesúhlasia s návrhom  zamestnávateľa a trvajú na svojom stanovisku zo dňa 29. 11. 2016,
- navrhujú prerušiť kolektívne vyjednávanie a pokračovať dňa 20.12.2016,
- požadujú aby sa na tomto kolektívnom vyjednávaní zúčastnil predseda predstavenstva a GR.
  
 
V Bratislave 12.12.2016                                             komisia pre KV

Partneri

Alianz Slovenská poisťovňa

Kontakt

Federácia strojvodcov
kancelária prezidenta

Klemensova 8
Bratislava
81361

email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
tel/fax:  02 2029 5660
gsm:    0910 964 856
admin: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.