Menu Zavrieť

Návrh dodatku ku KZ ZSSK 2022/2023

V ZSSK sme (všetky OC) v poslednom júlovom týždni podali návrh na dodatok ku KZ ZSSK 2022/2023, ktorým chceme predĺžiť platnosť na ďalší rok.

Všetky benefity platné ku 31.12 2023 požadujeme zachovať. Ďalej požadujeme navýšenie príspevku na DDS, 36 hodinový týždeň pre 4 profesie, ktoré ho ako jediní turnusoví zamestnanci nemali, navýšenie odmeny pri odchode do dôchodku a taktiež rast miezd v dvoch termínoch a to od 1.1.2024 a od 1.7.2024, zhodne po 100€.

Taktiež sme zaslali návrh na zmenu smernice pre odmeňovanie s návrhmi na zvýšenie príplatku za sťažený režim a za obsadenie vlaku len rušňovodičom a zmenu smernice o rekondičných pobytoch (RP) s návrhom, aby všetky profesie, ktoré majú nárok na RP, mali ďalší RP po troch rokoch.

Zdieľať stránku