Menu Zavrieť

Pracovné stretnutie ZSSK Cargo (august)

Dňa 1.8. 2023 sa konalo pracovné stretnutie ZSSK Cargo. FS žiadala informáciu, ako rozhodlo predstavenstvo vo veci navýšenia hodnoty lístka pre pitný režim.

Odpoveď je nasledovná: nakoľko je avizované ďalšie zvýšenie sumy stravného, v tomto roku na to firma nebude mať prostriedky.

Každopádne do konca roka 2023 by malo byť rozhodnuté o navýšení sumy v roku 2024.

Čo sa týka navýšenia sumy na čistiace prostriedky, aktuálne sa vyhodnocuje potreba po pracoviskách a po vyhodnotení má byť suma upravená na reálne ceny.

Zdieľať stránku