Menu Zavrieť

Informácia o podpísaní dodatku č. 5 ku KZ ZSSK

Dňa 3.4.2024 bol podpísaný dodatok č.5. ku KZ ZSSK.

Najdôležitejšie body:

  • KZ platí do 30.4.2028, teda je platná ďalšie 4 roky
  • zostáva zachovaný pracovný čas ako doposiaľ
  • mení sa mzdová tabuľka. Nová mzdová tabuľka bude aplikovaná od 1.4.2024 až po jej softvérovom zapracovaní. V prípade, že toto softvérové zapracovanie nebude zo strany poskytovateľa zabezpečené, zamestnávateľ sa zaväzuje, že tarifné mzdy v najbližšom možnom termíne doplatí.
  • o mzdách na ďalšie obdobie sa bude každý rok vyjednávať 
  • dôležité osobné prekážky v práci – voľno bude poskytované len v zmysle ZP
  • rekondičné pobyty – každý si bude môcť slobodne vybrať, či pôjde na 7 alebo na 14 dní, pričom za svoju voľbu nesmie byť nijako zvýhodnený alebo znevýhodnený

Kompletný text KZ bude k dispozícii po zverejnení.

S pozdravom

Peter Dubovský, predseda Rady a Komisia KV ZSSK

Zdieľať stránku