Dušan Kaša - kandidát za člena Dozornej Rady ZSSK Cargo

Federácia strojvodcov SR logoAutonómne odbory strojvodcov Európy

Federácia strojvodcov SR je nezávislou dobrovoľnou odborovou organizáciou. Jej cieľom je obhajovať pracovné, ekonomické a sociálne záujmy, dosiahnuť uznanie a spoločenské ohodnotenie a presadzovať zvýšenú ochranu života a zdravia pri výkone povolania a činnostiach s tým súvisiacimi.

Federácia strojvodcov SR je členom Autonómnych odborov strojvodcov Európy

 

Na tomto webe nájdete informácie týkajúce sa činnosti Federácie strojvodcov a taktiež informácie, ktoré majú súvislosť s výkonom povolania rušňovodič.

Najnovšie správy

INFORMÁCIA Z PRACOVNÉHO STRETNUTIA ZSSK CARGO ZO DŇA 5.11.2014

Na základe vznesených pripomienok členov Rady FS ,na jej mimoriadnom zasadaní, za účasti GR a riaditeľa ORLZ, zvolal dňa 5. 11. 2014 riaditeľ ORLZ pracovné stretnutie, ktorého zúčastnili zástupcovia UP, ORLZ, FS a OZŽ. 
Hlavným bodom rokovania bolo rokovanie o hľadaní spoločného postupu na zlepšenie rozvrhu zmien rušňového personálu.
Za FS sa pracovného stretnutia zúčastnili: za KPFS prezident FS Dušan Kaša a členovia KP Ladislav Papšo, Jozef Róbert Šmigalla a Vojtech Slávik. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia  ZOFS Bratislava Východné, Anton Peško a Jozef Janík. 
Čítať ďalej...

INFORMÁCIA Z KV ZSSK ZO DŇA 5.11.2014

Dňa 5.11.2014 sa konalo Kolektívne vyjednávanie a pracovné stretnutie Železničnej Spoločnosti Slovensko a.s., s nasledujúcim programom:

1. Podpis smernice 2_143_UP_v1 „Stanovenie nevyhnutných technologických časov rušňovodičov“.

2. Prerokovanie opatrenia k realizácii prémií – Prémiový poriadok,

3. Prerokovanie zmeny č. 2 Organizačného poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.,

4. Prerokovanie Katalógu profesií (povolaní) – novelizované znenie bol na základe požiadavky OC stiahnutý z rokovania.

5. Podpis zmeny č. 1 rozpočtu sociálneho fondu na rok 2014.

6. Kolektívne vyjednávanie k dodatku č. 3 do Kolektívnej zmluvy Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2014 – 2016 – pokračovanie zo dňa 8.10.2014.

7. Rôzne.

Čítať ďalej...

INFORMÁCIA Z KV ZSSK ZO DŇA 8.10.2014

Dňa 8.10.2014 sa konalo Kolektívne vyjednávanie a pracovné stretnutie Železničnej Spoločnosti Slovensko a.s.,  s nasledujúcim programom:

1) Odsúhlasenie zmeny č. 1 rozpočtu sociálneho fondu na rok 2014,
2) Kolektívne vyjednávanie k dodatku č. 3 do Kolektívnej zmluvy Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2014 – 2016.

Po ukončení prvej časti pracovné stretnutie na úrovni sociálnych partnerov pokračovalo s nasledovným programom:
1. Prerokovanie objemu základných prémií na mesiac október 2014,
2. Informácia o voľbách členov Dozornej rady Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. volených a odvolávaných zamestnancami,
3. Rôzne.

Čítať ďalej...

Výzva KPFS Všetkým členom FS – zamestnancom ZSSK

Vážené kolegyne a kolegovia,

v termínoch:
21.5.2014 Bratislava, Podkolibská 1 (zariadenie Valčík) so začiatkom o 09:00 hod.
22.5.2014 Žilina, hotel Holiday Inn so začiatkom o 08:30 hod.
22.5.2014 Zvolen, dom kultúry ŽSR, Sokolská 69 so začiatkom o 13:30 hod.
23.5.2014 Košice, žst. Košice - zasadačka ŽSR (3. posch.) so začiatkom o 09:00 hod.

Budú prebiehať regionálne stretnutia zamestnancov s vedením Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., za účelom prezentácie výsledkov analýzy firemnej kultúry uskutočnenej v rámci projektu „Naša stratégia“ ako aj informácií o novej stratégii Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

KP FS Vám odporúča, aby ste sa na týchto stretnutiach zúčastnili, oboznámili sa s výsledkami prieskumu a prezentovali svoje názory.

                                   
                                    KP FS

INFORMÁCIA zo súdneho pojednávania Okresného súdu v Bratislave

Dňa 27.03.2014 pokračovalo súdne pojednávanie vo veci navrhovateľa FS proti odporcom ZSSK CARGO, OZŽ a osem odborových centrál, ktorí dňa 28.12.2011 dohodli a  04.01.2012 podpísali PKZ CARGO 2012 bez FS a FVČ (Federácia vlakových čiat).

Čítať ďalej...

Partneri

Alianz Slovenská poisťovňa

Kontakt

Federácia strojvodcov
kancelária prezidenta

Klemensova 8
Bratislava
81361

email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
tel/fax:  02 2029 5660
gsm:    0903 233 118
admin: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.