Federácia strojvodcov SR logoAutonómne odbory strojvodcov Európy

Federácia strojvodcov SR je nezávislou dobrovoľnou odborovou organizáciou. Jej cieľom je obhajovať pracovné, ekonomické a sociálne záujmy, dosiahnuť uznanie a spoločenské ohodnotenie a presadzovať zvýšenú ochranu života a zdravia pri výkone povolania a činnostiach s tým súvisiacimi.

Federácia strojvodcov SR je členom Autonómnych odborov strojvodcov Európy

 

Na tomto webe nájdete informácie týkajúce sa činnosti Federácie strojvodcov a taktiež informácie, ktoré majú súvislosť s výkonom povolania rušňovodič.

Najnovšie správy

Informácia z kolektívneho vyjednávania CARGO z 20.1.2015

Dňa 20.01.2015 pokračovalo kolektívne vyjednávanie k návrhu PKZ Cargo na roky 2015 - 2016.
Zamestnávateľ navrhol zaradiť ako prvý bod rokovanie bod rôzne. Dôvodom bola neúčasť  hlavného kolektívneho vyjednávača za zamestnávateľa na začiatku rokovania a po jeho príchode pokračovať v kolektívnom vyjednávaní. Odborové centrály (OC) s návrhom zamestnávateľa súhlasili.
Čítať ďalej...

Informácia z kolektívneho vyjednávania CARGO z 18.12.2014.

Dňa 18.12.2014 pokračovalo kolektívne vyjednávanie k návrhu PKZ Cargo na roky 2015 - 2016.
 
1. Druhá kapitola – Zamestnanosť, pracovný čas a prekážky v práci
Článok 1 Zamestnanosť
Zamestnávateľ nesúhlasí s doplnením nového bodu v znení:
„Zamestnávateľ sa zaväzuje, že návrhy opatrení pre Predstavenstvo ZSSK CARGO, ktoré majú vplyv na pracovné a sociálne podmienky zamestnancov, budú Predstavenstvu ZSSK  CARGO predložené len po predchádzajúcom prerokovaní s príslušnými odborovými orgánmi. Ak pri rokovaniach nedôjde  k súhlasu zmluvných strán, predloží zamestnávateľ svoj návrh spolu so stanoviskom príslušného odborového orgánu.“
OC sťahujú predložený návrh.
Čítať ďalej...

Informácia z kolektívneho vyjednávania CARGO zo dňa 9.12.2014

Dňa 9.12.2014 pokračovalo kolektívne vyjednávanie k návrhu PKZ Cargo na roky 2015 - 2016.
Úvodom boli prítomní informovaní o výsledkoch volieb zástupcov zamestnancov do DR.
Volieb sa zúčastnilo 70,9% zamestnancov. 
Výsledky:
1. p.Ing.Kun 1661 hlasov
2. p.Mgr.Verčíková 1606 hlasov
3. p.Pikna 1479 hlasov
4. p.Kaša 1326 hlasov
5. p.Ing.Minarčic 511 hlasov
Čítať ďalej...

INFORMÁCIA Z KV CARGO 2.12.2014

Dnešné rokovanie otvoril p. Sloboda, úvodom privítal prítomných a osobitne člena tímu kolektívnych vyjednávačov za zamestnávateľa - riaditeľa úseku ekonomiky a člena predstavenstva  p. Ing. Petra Fejfara  ACCA, a oboznámil ich s navrhnutým programom:
1. Kolektívne vyjednávanie o návrhu PKZ ZSSK CARGO 2015 - 2016
2. Rôzne
Čítať ďalej...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE KPFS

Vážení kolegovia,
 

Kancelária prezidenta FS so zármutkom oznamuje, že dňa 26.11.2014 nás v skorých ranných hodinách po dlhej a ťažkej chorobe navždy opustil náš kamarát, kolega, a dlhoročný funkcionár FS (ZO FS Nové Zámky),

TOMÁŠ GULÁŠ
 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok, 28.11.2014 o 15:30 v krematóriu v Nových Zámkoch.

Tomáš, hlboko sa skláňame pred Tvojou pamiatkou.                                

 

Partneri

Alianz Slovenská poisťovňa

Kontakt

Federácia strojvodcov
kancelária prezidenta

Klemensova 8
Bratislava
81361

email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
tel/fax:  02 2029 5660
gsm:    0903 233 118
admin: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.