Menu Zavrieť

Informácia pre zamestnancov ZSSK CARGO

Na základe vážnej situácie v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. (ďalej len ZSSK CARGO) sme listom zo dňa 23. septembra 2020 požiadali ministra dopravy a výstavby o spoločné stretnutie na pôde ministerstva dopravy,  za účasti Odborového združenia železničiarov, Federácie strojvodcov a predsedu predstavenstva ZSSK CARGO.

          Stretnutie sa uskutočnilo dnes, dňa 13. októbra 2020. Hlavnou a jedinou témou rokovania bolo hľadanie spôsobov ozdravenia firmy, nie len formou hromadného prepúšťania zamestnancov.

          Rokovanie viedol minister dopravy a výstavby za účasti štátnych tajomníkov, generálneho riaditeľa Sekcie dopravy a dráh, riaditeľky Sekcie rozpočtu MDV SR, predsedu predstavenstva ZSSK CARGO, ekonomického riaditeľa ZSSK CARGO a zástupcov odborových organizácií OZŽ a FS SR.

          Na vyzvanie ministra dopravy a výstavby, predseda predstavenstva ZSSK CARGO prítomných oboznámil o aktuálnej situácii a možných  riešeniach, ktoré by mohli pomôcť zabezpečiť budúce fungovanie spoločnosti.

          Po vzájomnej diskusii boli navrhnuté systémové opatrenia, ktoré by mali zastabilizovať súčasný stav ZSSK CARGO a súčasne napomôcť rozvoju železničnej nákladnej dopravy ako celku. O týchto opatreniach budeme zo strany ministerstva priebežne oboznamovaní.

V Bratislava 13.10.2020

Peter Pikna, v. r.

Dušan Kaša, v. r.

Zdieľať stránku