Menu Zavrieť

Info KV Cargo 29.1.2019

Odborové organizácie pôsobiace pri ZSSK CARGO

Súhrnná informácia

z kolektívneho vyjednávania o návrhu PKZ ZSSK CARGO 2019 pred sprostredkovateľom

Dňa 29.1.2019 sa uskutočnilo druhé kolo kolektívneho vyjednávania o Podnikovej kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. pred sprostredkovateľom, kde neprišlo k vzájomnej dohode. Všetky tri strany si pripravujú ďalšie alternatívy možného nárastu miezd.

Pokračovanie ďalšie kola sa uskutoční dňa 5.2.2019.

V Bratislave, dňa 29.1.2019                                                                Odborové organizácie pri ZSSK CARGO

Zdieľať stránku