Menu Zavrieť

Súhrnná informácia o situácii v kolektívnom vyjednávaní v ZSSK.

30. 1. 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov zamestnancov vo Vrútkach, na ktorom sa zúčastnení dohodli na návrhu riešenia sporu o uzatvorení dodatku kolektívnej zmluvy ZSSK 2017 – 2019, ktorý rieši mzdový nárast zamestnancov ZSSK v roku 2019 nasledovne:

V Tretej kapitole – Odmeňovanie zamestnancov v článku 1 – Rast miezd –  znenie bodu 50 nahraďte novým znením:  

„50. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že v roku 2019 zabezpečí:

  1. zvýšenie mesačnej tarifnej mzdy každého zamestnanca o 100,00 EUR, s účinnosťou od 1. 3. 2019
  2. vyplácanie mesačných prémií vo výške minimálne 10 % nultého pásma tarifnej mzdy zamestnanca pri splnení ukazovateľov OHZ,      
  3. pracovnú skupinu,ktorá sa bude zaoberať riešením mzdového systému komplexne za účelom dohodnutia nového systému odmeňovania Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. vrátane poskytovania variabilnej zložky mzdy prostredníctvom prémií. Do dohodnutia nového systému odmeňovania zostávajú v platnosti
  4. mzdové tabuľky, ktoré tvoria prílohu č. 1 Smernice pre odmeňovanie zamestnancov,                                                                                                                                               
  5. vyplácanie osobitných prémií pre vybrané profesie:  

   >rušňovodič, rušňovodič – inštruktor, strojmajster a profesie údržby (elektromechanik, mechanik elektronických zariadení, mechanik, zámočník dráhových vozidiel, čalúnnik, defektoskopista, chemik, lakovač, nástrojár, obrábač kovov, stolár, zvárač kovov, vozmajster, prevádzkový zámočník) v priemernej výške 110,- € na zamestnanca,

  >vlakvedúci, komandujúci, osobný pokladník, hlavný pokladník, vedúci zmeny, referent kontaktného centra, majster pre opravy a majster pre vozne v priemernej výške 30,- € na zamestnanca,

  • sledovanie vývoja priemerných miezd na úrovni ZSSK, jednotlivých úsekov a vybraných profesií,
  • prerokovanie plánu mzdových nákladov úsekov s príslušným odborovým orgánom,
  •  vývoj priemernej mzdy na úsekoch pre účely vyhodnocovania kolektívnej zmluvy sledovať bez nadčasovej práce, odmien za predaj cestovných dokladov, odmien za starostlivosť zamestnancov o pridelené vozidlá, odmien pri odchode do dôchodku, odmien pri 50 a 60 rokoch veku a fondu odmien generálneho riaditeľa.“

1. 2. 2019  bol návrh doručený sprostredkovateľovi a zamestnávateľovi.

7. 2. 2019  bude pokračovať kolektívne vyjednávanie pred sprostredkovateľom.

V Bratislave 1. 2. 2019

           OC Pôsobiace v ZSSK

Zdieľať stránku