Menu Zavrieť

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o návrhu PKZ ZSSK CARGO 2019

Dňa 12. 2. 2019 sa uskutočnilo kolektívne vyjednávanie o Podnikovej kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.

Počas kolektívneho vyjednávania zamestnávateľ a odborové organizácie zadefinovali svoje postoje súvisiace s návrhom PKZ.

Zamestnávateľ označil za prioritu použiť finančné prostriedky do variabilnej zložky mzdy.

Odborové organizácie zdôvodnili potrebu riešiť základnú zložku mzdy v roku 2019. Zároveň oznámili zamestnávateľovi ich pripravenosť rokovať o navýšení mzdy formou variabilnej zložky v roku 2020 za predpokladu určenia jasných pravidiel jej poskytovania.

Pokračovanie kolektívneho vyjednávania 20.2.2019

V Bratislave, dňa 12. 2. 2019


Odborové organizácie 
pôsobiace pri ZSSK CARGO

Zdieľať stránku