Menu Zavrieť

PKZ ZSSK Cargo 2019 – 2020 dohodnutá – oficiálna správa

dňa 20. 2. 2019 na 9. stretnutí v rámci kolektívneho vyjednávania o novej podnikovej kolektívnej zmluve (ďalej len PKZ) sa dohodli zástupcovia zamestnávateľa spoločne so zástupcami zamestnancov na znení PKZ na roky 2019 – 2020. Celkový priemerný  nárast miezd a benefitov v roku 2019  bude o viac ako 10% a ide o historicky najvyšší medziročný nárast.

Najzásadnejšími zmenami v novej PKZ na roky 2019 – 2020 sú:

–          zvýšenie tarifných miezd od 1. 7. 2019 o 50 EUR

–          zvýšenie variabilnej zložky mzdy v roku 2020 o minimálne 2,5 mil. EUR.

Nastavením kritérií pre poskytovanie variabilnej zložky sa bude zaoberať pracovná skupina zložená zo zástupcov zamestnávateľa a zástupcov zamestnancov a rast miezd o pohyblivú zložku sa začne uplatňovať od 1. 1. 2020.

Po zarátaní všetkých benefitov vychádzajúcich z legislatívy v roku 2019 a nárastu dohodnutého v PKZ si rušňovodič v tomto roku prilepší v priemere o 112€ mesačne. V celofiremnom priemere je to 103€ mesačne.

Vážime si prácu každého jedného zamestnanca. Sme radi, že sa nám podarilo nájsť spoločné riešenie, ktoré prispeje k spokojnosti zamestnancov a zároveň zvýši konkurencieschopnosť firmy, efektivitu a produktivitu práce. Podarilo sa nám zachovať všetky benefity nad rámec Zákonníka práce, ktoré zamestnancom vyplývali z predchádzajúcej PKZ.

Vedenie ZSSK CARGO a Odborové organizácie pôsobiace v ZSSK CARGO

Zdieľať stránku