Menu Zavrieť

Informácia OC KV ZSSK CARGO

Dňa 25. apríla 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s nasledovným programom:

1.         Kolektívne vyjednávanie k zmene Smernice pre odmeňovanie zamestnancov ZSSK CARGO,

2.         Vyhodnotenie zamestnanosti a miezd za 1Q 2019

1. Odborové organizácie navrhli zamestnávateľovi zadefinovať zvýšenie príplatku  za prácu v nedeľu  o 0,01 €  nad zákonom stanovenou výškou.  Zamestnávateľ s návrhom OC nesúhlasil. OC súhlasili s návrhom zamestnávateľa na zvýšenie príplatku pre vlakvedúceho a vedúceho posunu VSP v prípade činnosti 1/0 vo výške 2€ / hod.

2. Odborové organizácie poukázali na výrazný rozdiel vo výške prémií profesií na úseku prevádzky oproti profesiám v celej firme. Požiadali zamestnávateľ o nápravu daného stavu.

Podrobné informácie o výsledkoch a priebehu rokovania budú poskytnuté po  overení dohodnutého znenia schválených dokumentov.

. V Bratislave 26.4.2019                                           OC ZSSK CARGO

Zdieľať stránku