Menu Zavrieť

Informácia OC KV ZSSK

Dňa 26. apríla 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s nasledovným programom:

1.         Kolektívne vyjednávanie k zmene č. 14 do Smernice pre odmeňovanie zamestnancov (mzdové zvýhodnenia platné od 1.5.2019),

2.         Odsúhlasenie zmeny systému poskytovania variabilnej zložky mzdy (prémie) na UO

1. Boli dohodnuté zvýšenia mzdových zvýhodnení platných od 1. 5. 2019 nad rámec zákona,

2. Bol odsúhlasený systém poskytovania variabilnej zložky mzdy pre profesiu osobný pokladník, hlavný pokladník, vedúci zmeny a referent kontaktného centra (zlúčenie osobitnej prémie so základnou prémiou).

V rámci ďalšieho programu pracovného stretnutia sa rokovalo o  pláne zamestnanosti ZSSK na rok 2019, o opatrení k realizácií prémií a zmene  poskytovania osobitných prémií a prerokovanie objemu základných prémií na 2. štvrťrok 2019.

Podrobné informácie o výsledkoch a priebehu rokovania budú poskytnuté po  overení dohodnutého znenia schválených dokumentov.

V Bratislave 26.4.2019                                           OC ZSSK

Zdieľať stránku