Menu Zavrieť

Kolegyne a kolegovia,
Ako mnohí viete, nás kolega z Čiernej nad Tisou bol pred rokom účastníkom nehody pri posune, pri ktorej došlo k poškodeniu výklopníka a vznikla veľmi veľká škoda.


Napriek mnohým „záhadným“ okolnostiam, bol označený za vinníka. Prezídium FS sa od začiatku zapojilo do úsilia o vyvinenie tohto, podľa nášho názoru nevinného kolegu.


On sám sa rozhodol, že Vám všetkým pošle otvorený list, tu je text:


Otvorený list kolegom

Dňa 21.08.2019 uplynul rok od dopravnej nehody, ktorého účastníkom sa stala aj moja osoba. Mnohí z Vás – priamo, či už nepriamo sa zaujímate o udalosti, ktoré sa okolo mňa odohrávajú, tak Vám dávam na vedomie, že Rozhodnutie Odboru Železničnej polície v Čiernej nad Tisou zo dňa 14.02.2019 Odvolací orgán zrušil a celú vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie.

Pre mňa to zatiaľ znamená, že opakovane sa začne celé vyšetrovanie, nakoľko Odvolací orgán uznal argumenty podané mojim právnym zástupcom na nové a objektívne zhodnotenie vzniku dopravnej nehody a na skutočnosti, ktoré mali vplyv na vznik škody.


Za svoju osobu Vám môžem prehlásiť, že v tento deň som pracoval podľa najlepšieho svedomia a vedomia, plnil som vydané povely včas, kedy som ich započul. Mnohým z Vás sa takáto situácia prihodila – aj pred vznikom mojej nehody a aj neskôr, po jej vzniku, že ste návesť prešli. Mali ste však to šťastie, že rotačný výklopník stál v pracovnej pozícii a tak nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu.

Dobrá rada pre Vás, neuspokojte sa s vydaním povelu na začatie posunu – zistite si aj pozíciu rotačného výklopníka, aby ste sa neocitli v podobnej situácii ako ja, lebo od vyhrážok dôjde aj k činom a stanete sa pre zamestnávateľa nepohodlným a budú sa Vás chcieť zbaviť, ako aj mňa .


Vyše 5 mesiacov som čakal na termín možného opakovaného psychologického preskúšania, keď na pracovnom pohovore v Bratislave mi priamy nadriadený za asistencie právnych zástupcov oznámil, že nakoľko nemám psychologické previerky, nemá záujem o moje ďalšie zamestnávanie. Na opakované previerky ma nemá záujem poslať. Takže vyše 5 mesiacov ma nechal zamestnávateľ v domnienke, že môžem psychotesty absolvovať v termíne určenom dopravným psychológom.

A teraz realita, v čase keď je nedostatok rušňovodičov, zamestnávateľ nemá záujem o moju osobu, čím to bude asi? Predpokladám tým, že som nesúhlasil s verdiktom vyšetrovacej komisie a neuznal som vinu za spôsobenie dopravnej nehody.


Prehlasujem , keby mi bol vedúci posunu oznámil , že rotačný výklopník nie je v pracovnej pozícii, nezačal by som posunovať na výklopník, ktorý opravovali. Pravá príčina vzniku dopravnej nehody a škody je v skutočnosti to, že rotačný výklopník nebol v pracovnej pozícii, keďže nebol v prevádzke.


Bol som nútený obrátiť sa na Národný inšpektorát práce, ktorého prostredníctvom podal podnet na Dopravný úrad, ktorý je vecne príslušným orgánom verejnej správy aj pre ZSSK Cargo, lebo môj zamestnávateľ nemá záujem o objektívne vyšetrenie tejto dopravnej nehody. Nielenže nemá záujem o objektivitu, ani sa nezastane svojho zamestnanca, lebo by musel verejne priznať, že roky nás nechával pracovať bez Technologických postupov prác na komplexe Západ, kde sa vykonáva posun pre súkromnú spoločnosť BTS Slovakia, a.s .


Chcem sa verejne poďakovať Federácii strojvodcov, jej vedeniu – počnúc Prezídiom a končiac základnou organizáciou Čierna nad Tisou organizáciou, ktorí ako jediní mi poskytli a poskytujú pomoc, podporu a ochranu. Jediní, ktorí veria a vedia, že som postupoval počas výkonu svojej práce zodpovedne a plnil príkazy včas.

S poďakovaním, Dávid Takáč

Zdieľať stránku