Menu Zavrieť

Informácia z KV ZSSK 31.10.2019

Na KV ZSSK 31.10.2019 bola schválená novela Turnusového poriadku. Táto bola vynútená zmenou zákona 462/2007. Okrem zmien vyplývajúcich zo zákona došlo k vylepšeniu ustanovení o lekárskych prehliadkach a o prestávkach v práci. Taktiež bola jasne zadefinovaná práca nad čas pre dispozičných zamestnancov a taktiež boli vylepšené ustanovenia pre zmeny v turnuse a taktiež pre zámenu zmien dispozičných zamestnancov.

Novela bude platná od polovice decembra 2019.

OC navrhli zaokrúhlenie príplatkov vyplývajúcich z úpravy minimálnej mzdy smerom nahor. Tento bod je zatiaľ otvorený.

OC na podnet FS, OZŽ a FVČ podali spoločný návrh na kompenzáciu straty času spôsobenej nocľahovaním mimo domova.

FS požiadala zamestnávateľa o zverejnenie komplexných výsledkov prieskumu angažovanosti a spokojnosti zamestnancov ZSSK.

Zamestnanci majú právo poznať pravdu o situácii vo firme!!!


Taktiež sme riešili bezprecedentný stav, kde našim kolegom, ktorí odišli za lepšími pracovnými podmienkami bolo povedané, že nedostanú vyplatené prémie a osobitné prémie za posledný mesiac.

V takomto prípade bude FS vec medializovať a taktiež riešiť právnou cestou.

03.11.2019Komisia FS pre KV  ZSSK

Zdieľať stránku