Menu Zavrieť

VÝZVA!!!

Vážení kolegovia, dostali sme informáciu, že v súvislosti s preberaním pracovných tabletov Vám zamestnávateľ predkladá „Dohody o hmotnej zodpovednosti“.

PREZÍDIUM FS nechá obsah dohody posúdiť relevantným právnikom zaoberajúcim sa pracovným právom a následne Vás o ňom budeme informovať.

Až do doby, kým neobdržíme stanovisko právnickej kancelárie Vás vyzývame, aby ste zmienené dohody

NEPODPISOVALI!!!

O ďalšom postupe Vás budeme okamžite informovať.

Peter Dubovský,

Viceprezident FS – predseda Rady

Zdieľať stránku