Menu Zavrieť

Otvorený list FS a OZŽ adresovaný GR ZSSK CARGO

Vážený pán predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,

touto formou Vás chceme požiadať o vyplácanie prémii v plnej výške po dobu trvania krízového režimu v súvislosti s prenosným ochorením COVID-19. Jedná sa o zamestnancov, ktorí  aj napriek krízovej situácii zabezpečujú plynulosť prevádzky a fungovanie firmy priamo na svojich pracoviskách, pričom ani nemajú zabezpečené základné ochranné prostriedky na ochranu pred COVID-19. Snažia sa čeliť vírusu všetkými im dostupnými prostriedkami, ale aj tak sa vystavujú možnému zvýšenému riziku nákazy seba, ale sekundárne aj svojich rodín. Chápu situáciu, v ktorej má zamestnávateľ problém zabezpečiť OOPP z dôvodu ich nedostatku. Súdržne však využívajú všetky možnosti ako zabezpečiť svoju ochranu.

Vaše kladné stanovisko v prípade našej požiadavky bude veľmi jasným pozitívnym signálom smerom k zamestnancom.

V súvislosti so slabou informovanosťou zamestnancov, ohľadom prijatých konkrétnych opatrení na zníženie rizík Vás žiadame o poskytnutie nasledujúcich informácií formou dostupnou všetkým zamestnancom.

S pozdravom

Dušan Kaša, v. r.                                                                          Peter Pikna, v. r.

  prezident FS                                                             predseda PV OZŽ pri ZSSK CARGO

Na vedomie: Ing. Miroslav Hopta, Ing. Ľubomír Kuťka – ZSSK  CARGO

Zdieľať stránku