Menu Zavrieť

Informácia z KV zo dňa 11.10.2022 ZSSK Cargo

Po vzájomnom rokovaní došlo k dohode vo viacerých bodoch v návrhu PKZ. Rozpor ostal v  najdôležitejšom článku v prospech zamestnancov, mzdový nárast. 

Kolektívni vyjednávači za zamestnávateľa po vyžiadanej prestávke reagovali na náš návrh, že zotrvávajú na svojom protinávrhu s miernou úpravou. Odôvodnili to tým, že v súčasnej dobe si firma nemôže dovoliť viac a každým ďalším navýšením by bolo ohrozené jej fungovanie do budúcna. 

Situácia na trhu s komoditami je veľmi neistá a prepravy za posledné tri mesiace rapídne poklesli. Za hlavný problém však zamestnávateľ označil to, že do dnešného dňa nevie, za akú cenu bude nakupovať energie. Vláda SR zatiaľ nezverejnila, akým spôsobom bude riešiť  podporu jednotlivých odvetví  a nie je ešte ani schválený návrh rozpočtu na nasledujúce obdobie. Vzhľadom na uvedené skutočnosti zamestnávateľ navrhol prerušiť kolektívne vyjednávanie až do 15.11.2022, kedy by už mohli byť známe konkrétne kroky vlády smerom k zastropovaniu cien energií, poprípade k inému spôsobu regulácie cien pre koncových odberateľov.

Zástupcovia zamestnancov nesúhlasili s  návrhom zamestnávateľa a po vyžiadanej prestávke, predložili nový návrh na navýšenie základných miezd v roku 2023. Upozornili zamestnávateľa, že je z ich strany konečný. 

Ak zamestnávateľ návrh neprijme, tak ďalšie kolo KV sa bude konať už len pred sprostredkovateľom. Ďalej požiadali zamestnávateľa, aby sa k tomuto návrhu vyjadril v  čo najkratšom možnom čase.

Zamestnávateľ zobral návrh na vedomie a po vzájomnej dohode bol určený dátum kolektívneho vyjednávania na  27.10.2022.

Zdieľať stránku