Menu Zavrieť

Súhrnná informácia z pracovných stretnutí v ZSSK a ZSSK Cargo (Júl)

Kolegyne a kolegovia:

absolvovali sme viacero pracovných stretnutí, na ktorých sme riešili podnety z ostatného zasadnutia Rady FS:

  • zabezpečovanie osobných hygienických prostriedkov v ZSSK Cargo, kde požadujeme navýšenie príspevku pre zamestnancov na tento účel
  • opätovne sme otvorili problematiku navýšenia hodnoty nápojových lístkov v ZSSK CARGO

Dňa 25.7. by malo zasadať predstavenstvo firmy a malo by rozhodnúť.

  • problematiku vzdelávania, skúšok a testov v ZSSK

Na stretnutí sme odovzdali spracované pripomienky k testom pre rušňovodičov. Predbežne sme dostali informáciu, že pripomienky k tomu, že niektoré otázky sú mimo rozsahu znalosti sme dostali vysvetlenie, že tento dojem mohol vzniknúť tým, že sme porovnávali testy s rozsahom znalosti pre skúšku 24B1, ale od budúceho roka plánuje ZSSK školiť a skúšať rušňovodičov na skúšku 24B. Testy sa zatiaľ na skúškach nepoužívajú a sú len učebnou pomôckou.

O preverení našich podnetov k testom budeme po ich preverení informovaní.

Zdieľať stránku