Menu Zavrieť

Dôležité!!! Stretnutia OC so zamestnancami ZSSK

OC pri ZSSK Vás chcú informovať  o situácii aktuálnej na pracovných stretnutiach, ktoré sa uskutočnia

– v Bratislave 12. 2. 2019 od 15°° hod v zariadení Valčík na Podkolibskej ulici č. 1,

– vo Vrútkach 13. 2. 2019 od 15,30 hod v zasadačke SMSÚ na železničnej stanici,

– v Prešove 15. 2. 2019 od 15°°hod v zasadačke železničnej stanice na 6. poschodí,

– vo Zvolene 19. 2. 2019 od 15°° hod v zasadačke železničnej stanice na 1. poschodí.

Na stretnutia pozývame všetkých voľno majúcich zamestnancov ZSSK. Je potrebné, vyjadriť sa k návrhu sprostredkovateľa a prijať ďalšie postupové kroky v spore o uzatvorení dodatku platnej kolektívnej zmluvy.

V Bratislave 7. 2. 2019           Prezídium FS

Zdieľať stránku