Menu Zavrieť

INFORMÁCIA Z KV ZSSK 7.2.2019

Dňa 7.2.2019 sa konalo ďalšie kolo KV ZSSK. Zástupcovia zamestnancov aj zamestnávateľ odmietli prvý návrh sprostredkovateľa na riešenie sporu (+20€ tarifa, +20€ prémie).

Následne sprostredkovateľ predložil druhý a z jeho strany posledný návrh. Nakoľko tento návrh vyžaduje kalkuláciu celkového dopadu na navýšenie priemernej mzdy, OC aj zamestnávateľ sa dohodli, že do konca týždňa ho posúdia v rámci celkových dopadov.

OC pripravujú na budúci a ďalší týždeň stretnutia so zamestnancami, na ktorých budeme informovať o návrhu detailne.

Vzhľadom na to, že budeme organizovať stretnutia so zamestnancami, ďalšie kolo KV sa bude konať predbežne 6.3.2019.

Budete mať možnosť osobne posúdiť a vyjadriť sa k návrhu zamestnávateľa.

Miesta stretnutí:

Bratislava (12.2.),     Vrútky (13.2.),

Prešov (15.2.),          Zvolen (19.2.)

v popoludňajších hodinách. O čase a presnom mieste konania budete informovaní.                                                                Komisia KV

Zdieľať stránku